Spikkestad:
Tras
éen er en runde på 5 km. Den løpes to ganger.

Trasèkart

Eliteklassen starter ca. 17 minutter før resten av feltet, slik at eliten rekker å passere på sin første runde før løypen blir full av løpere.


Beskrivelse:

Første og femte kilometeren. Her er det svakt nedover. 1-2% helling før traséen svinger inn til høyre over kirketorget.

Andre og sjette kilometer. På andre siden av kirketorget treffer man på litt småkupert terreng. Snittfarten vil ikke bli påvirket opp Tegleverksveien og bort Gamle Drammensvei. Mot slutten av den andre kilometeren får man 200 meter med god utforbakke!

Tredje og syvende kilometer inneholder ganske nøyaktig 1000 meter med svak stigning. 1-2%. Her er det vanskelig å merke hellingen så det er viktig å være bevisst dette fra start.

Fjerde og åttende kilometer er paddeflat. Her er det bare å slippe på!

Femte og tiende kilometer. En svak helning på de første 800 meterne av dette strekket. 1-2% noen steder. Snittfarten bør fortsatt være høy her!